Vítězové Cen Czech Grand Design 2010 Hlasování cena veřejnosti Preambule Akademie Stanovy Archiv Kontakt
česky english

1. Akademie designu ČR (dále AD ČR)

hodnotící orgán bez právní subjektivity. Volné sdružení odborníků, tj. kurátorů, teoretikůa publicistů, a to s vyloučením činných designérů. Výběrové seskupení, jehož členové jsou nominováni přípravným výborem AD ČR a na základě doporučení některého ze stávajících členů AD ČR. Noví členové jsou navrhování členy Akademie designu ČR a schvalováni přípravným výborem AD ČR.

 

Přípravný výbor:

PhDr. Helena Koenigsmarková, ředitelka UPM

PhD. Tereza Bruthansová, zástupkyně šéfredaktora časopisu Dolce Vita

Mgr. Jana Zielinski, ředitelka DNů designu v Praze Designblok

Jiří Macek, šéfredaktor časopisu BLOK

Mgr. Petr Tschakert, šéfredaktor časopisu Moderní Byt

Mgr. Jan Králíček, šéfredaktor časopisu Dolce Vita

PhDr. Pavel Liška, rektor VŠUP

Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie Brno

 

2. Systém hodnocení
Vítězové jednotlivých kategorií jsou vybíráni tříkolovým hlasováním AD ČR. V prvním nominačním kole, které je povinné členové AD ČR navrhují v jednotlivých kategoriích, které dlouhodobě sledují až maximálně pět jmen konkrétním pojmenováním důvodu nominace. V druhém hlasovacím kole členové Ad ČR vyberou ze všech nominovaných maximálně tři jména v každé kategorii. Ve třetím finálním kole členové ADČR vybírají ze tří subjektů, kteří získali nejvyšší počet hlasů vždy pouze jeden subjekt. Vítězem se stává autor či subjekt s nějvětším počtem hlasů. Pro každou kategorii hlasuje celá AD ČR. Jednotliví členové AD ČR nemají povinnost hlasovat ve všech kategoriích. 

 

3. Výčet  cen AD ČR

Designér roku, cena Ministerstva kultury ČR
cena bude udělena designérovi za mimořádný autorský počin v oblasti produktového designu, včetně industriálního za kalendářní období 30. listopad 2009 - 30. listopad 2010. Cena je určena pro designéry bez rozdílu věku.

 

Módní designér roku
Cena bude udělena za mimořádný autorský počin v oblasti oděvního designu za dané kalendářní období 30. listopad 2009 – 30. listopad 2010. Cena je určena pro designéry bez rozdílu věku.

 

Grafický designér roku
Cena bude udělena za mimořádný autorský počin v oblasti grafického designu za kalendářní období 30. listopad 2009 – 30. listopad 2010. Cena je určena pro designéry bez rozdílu věku

 

Fotograf roku

Cena bude udělena za mimořádný autorský počin v oblasti fotografie životního stylu, módy, architektury a designu za kalendářní období 30. listopad 2009 - 30. listopad 2010. Cena je určena pro designéry bez rozdílu věku. 

 

Obchod roku
Cena pro prodejce českého nebo zahraničního designu bez rozdílu kategorií za mimořádně kvalitní přístup k prodeji a propagaci designu na území ČR v daném kalendářním období 30. listopad 2009 – 30. listopad 2010.
 

Výrobce roku
Cena pro výrobce za využití českého designu bez rozdílu kategorií, který podniká na území ČR, za mimořádný přístup k výrobě designu, nebo za využití práce českých designérů v daném kalendářním období 30. listopad 2009 – 30. listopad 2010. Cenu uděluje Ministr průmyslu a obchodu ČR, cenuúčasti na vybraném veletrhu poskytuje Czech Trade.

 

Objev roku - Cena České spořitelny

Cena bude udělena za mimořádný autorský počin v kalendářním období 30. listopad 2009 - 30.listopad 2010 do této chvíle v širším povědomí vymezeného oboru neznámému tvůrci bez rotdílu kategorií, tedy designérovi, oděvnímu designérovi, grafickému designérovi či fotografovi. Cena je určena pro designéry bez rozdílu věku.

 

Síň slávy

Cena designérům nebo lidem působícím v oblasti designu za jejich celoživotní přínos českému designu. Tato cena se neomezuje výhradně na dané kalendářní období, ovšem s tím, že AD ČR bude přihlížet k aktiální rovině nominace. Nominovány mohou být osobnosti žijící i ty, které již nejsou mezi námi.

 

Grand Designer

Cena pro designéra, oděvního designéra, grafického designéra nebo fotografa, který získal v souhrnu největší počet nominací v daném ročníku Czech Grand Design.


 

4.

Akademie designu si vyhrazuje právo neudělit jakoukoliv cenu, pokud nenajde mimořádný počin za který bych chtěla cenu udělit.

 

5.

Nominováni jsou jednotliví tvůrci za projekty, které v daném kalendářním období realizovali alespoň ve fázi prototypu.

powered by Artemis webdesign © 2006-2007